Nijkerk/Hoevelaken

Onderstaand een aantal vereningen/organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en -beheer van Nijkerk/Hoevelaken en omgeving.

IVN afdeling Nijkerk           
Lokaal natuurbehoud en -beheer. Interessante cursussen.

https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk

Help een handje mee tijdens de landelijke natuurwerkdag!
http://www.natuurwerkdag.nl/ 

Natuurmonumenten
http://www.natuurmonumenten.nl/nieuws

KNNV
De doelstellingen van de KNNV zijn het beleven, bestuderen en beschermen van natuur en landschap door middelvan cursussen, excursies, lezingen, weekenden e.d.
www.knnv.nl/noordwestveluwe/

Gelders landschap
http://www.mooigelderland.nl/ 

 

Inheemse vaste planten die hier goed gedijen én waar vlinders en bijen veel aan hebben zijn:

  • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)
  • Guldenroede (Solidago)
  • Leverkruid (Eupatorium cannabinum)
  • Koninginnekruid (Eupatorium maculatum)
  • Duizendblad (Achillea)
  • Kattenstaart (Lythrum salicaria)
  • Watermunt (Mentha aquatica)

 

Bijenstichtinghttps://bijenstichting.nl

Vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.nl

Vlinderstichting: https://www.vlinderstichting.nl