Nijkerk/Hoevelaken
bekijk online
Nieuwsbrief

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Groei&Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken op donderdag 11 maart 2021

Aanvang 19.30 uur, locatie: Zoom meeting (nog geen zoom volg dan eerst stap 1)
https://zoom.us/j/96348060264?pwd=VTliL01teGsybWs1QjdncmtNSjZkdz09

Stap 1 (als u nog geen Zoom heeft):

Installeer Zoom met behulp van de handleiding.

Als u daarbij problemen ondervindt, belt u mij, Sandra v.d. Belt-Dussebout,  dan gerust voor hulp op 033-4727844 of 06-26348785.

De Zoom-inloop start om 19.15 uur

De avond is bedoeld voor leden. Niet-leden hebben geen inspraak- en stemrecht.

AGENDA

  1. Opening van de ALV en welkom door voorzitter Petra van de Haar
  2. Mededelingen, ingekomen stukken
  3. Presentatie van het Financieel jaarverslag 2020 door penningmeester Trinette Kamphorst\ - U kunt het sociaal jaarverslag opvragen via info@nijkerk.groei.nl o.v.m. financieel jaarverslag.
  4. verslag van de kascontrolecommissie; Gerard Traa en Jacques van den Belt
  5. verkiezing van twee nieuwe leden van de kascontrolecommissie
  6. Presentatie van het Sociaal jaarverslag 2020 door Petra van de Haar
  7. Begroting 2021 door Trinette Kamphorst
  8. Quiz door Dick van Vaneveld
  9. Afsluiting van de ALV door Petra van de Haar om ca. 20.30 uur

 

Tot donderdag 11 maart.

Met vriendelijke groet,

Groei&Bloei afd. Nijkerk/Hoevelaken, het bestuur