Nijkerk/Hoevelaken

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond 9 maart hielden we de Algemene Ledenvergadering. Na de verantwoording over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar vond er een bestuurswisseling plaats. De functie van algemeen bestuurslid van Dick van Vaneveld wordt overgenomen door Imelda Minneboo en Gerard Traa. Zo hebben we sinds jaren weer een voltallig bestuur. Dick werd hartelijk bedankt voor zijn creatieve inbreng. Ook Hanneke van Maurik en Jacqueline Grootveld (ook al was zij afwezig) werden hartelijk bedankt voor hun vele jaren PR-activiteiten.

Na het officiele gedeelte van de goedbezochte Algemene Ledenvergadering werden jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Familie van Hell is al 50 jaar lid en ook vele jaren actief geweest in de vereniging. Zij kregen een "trouwe leden-speldje", een oorkonde, een bloemenbon en bloemen.

De aanwezige 5-jaar jubilarissen mw. Fox, mw. de Jong en mw. Kamphorst, ontvingen als attentie een tegoedbon voor 5 plantjes die zij tijdens de plantjesmarkt kunnen inleveren. 

De 12,5-jaar jubilaris Dhr. Deen en de 5-jaar jubilarissen Mw. Schep en Dhr. Bouw die niet aanwezig konden zijn, ontvangen de plantjestegoedbon via email.

Onder het genot van een kopje koffie,  werden de meegebrachte knollen, bollen en zaden geruild. Voor ieder was er ook nog een zaadbommetje van Groei&Bloei landelijk, nog vanwege het 150-jarig jubileum. Met veel plezier maakten de aanwezigen leuke paasstukjes op aanwijzing van Tineke Putker. Als afsluiting was er nog een hapje en een drankje. 

Het was een zeer geslaagde, gezellige avond.