Nijkerk/Hoevelaken

Sociaal Jaarverslag 2019 Groei&Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken

Bestuur
In 2019 hebben alle vrijwilligers van de afdeling Nijkerk/Hoevelaken veel werk verzet en diverse activiteiten georganiseerd. Er is gestart met een nieuwe activiteit; het Groencafé.
Het Groencafé is een samenwerking van de lokale organisaties van G&B, het IVN en de bibliotheek en is geïnspireerd op het concept Repaircafé. Mensen kunnen elke derde zaterdag van de maand in de bibliotheek terecht voor al hun vragen over tuinieren, planten en de natuur. Het Groencafé en de samenwerking heeft voor veel (gratis) publiciteit gezorgd en is een spin-off geweest voor andere gezamenlijke initiatieven. Bij de 2e algemene landelijke vergadering van 2019 mocht de afdeling hierover een presentatie geven.
De verschillende commissies hebben gedurende het jaar diverse keren vergaderd.
Het bestuur heeft de afdeling vertegenwoordigd bij de twee algemene landelijke vergaderingen en de rayonraad vergaderingen.

Op 12 maart 2020 werd door het bestuur verantwoording afgelegd over 2019 tijdens de algemene ledenvergadering. De begroting werd goedgekeurd en het boekjaar werd met een negatief saldo van €740 euro afgesloten.
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met woningstichting Nijkerk over samenwerking en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Naar verwachting zal dit komend jaar verder worden geconcretiseerd.
Drie bestuursleden hebben hun functie neergelegd. Vier vrijwilligers zijn tot het bestuur toegetreden.

Ledenaantal
Het aantal leden is van 125 in januari, licht gestegen tot 130 in december 2019. Wij hebben 20 nieuwe leden verwelkomt. Tenminste 4 van hen zijn direct lid geworden bij een van onze activiteiten. 16 leden hebben opgezegd. 25 leden vervullen een actieve rol binnen de vereniging. Daarnaast zijn er 5 niet-leden actief binnen de organisatie.
Ongeveer 20% van de leden bezoekt regelmatig een activiteit. Dit betreft bijna altijd dezelfde personen. Helaas worden onze activiteiten nauwelijks door nieuwe mensen bezocht.

Moderne Media
Ook in 2019 was er is een stijging te zien in het gebruik en de communicatie via de website, de nieuwsbrief en het info e-mailadres. Deze media worden steeds belangrijker om in contact te komen met onze leden. In september heeft de webmaster onze website succesvol gemigreerd naar de nieuwe web omgeving van Groei&Bloei.

•  De afdelingswebsite nijkerk.groei.nl is in 2019 door 2.544 unieke bezoekers
   bekeken. De webpagina activiteiten (lezingen en bloemschikken) werd het meeste
   bezocht. De in 2018 ingezette stijging heeft zich in 2019 voortgezet met 22%.
•  De digitale nieuwsbrief is in 2019 13 keer verstuurd aan 316 geïnteresseerden.
   Dit aantal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018. Veel bezoekers geven aan 
   door middel van de nieuwsbrief te zijn geattendeerd op de activiteit.
•  De afdeling heeft twee facebook groepen:
   Groei&Bloei Nijkerk e.o. en Groei&Bloei Nijkerk – Bloemschikken.
   Het aantal volgers van beide facebookpagina’s is ten opzichte van 2018 opnieuw bijna
   verdubbelt naar respectievelijk 92 en 35 volgers.
   Het verenigingsbladen “Het Groene Boekje “is 4 keer verschenen met een oplage van 140
   De lay-out is dit jaar succesvol vernieuwd met een vaste indeling voor de rubrieken, meer 
   foto’s en een moderne en uitnodigende omslag zonder advertenties. De kosten worden niet
   meer door de advertentieopbrengsten gedekt. De advertentieopbrengsten zijn gedaald en
   productie van het boekje is duurder geworden. Er hebben 2 adverteerders opgezegd.
   Voor 2020 is er een adverteerder bijgekomen; Bibliotheek Nijkerk. De bezorgkosten blijven
   laag vanwege aantal vrijwilligers die het boekje trouw rondbrengen.
   Voor elke activiteit worden persberichten verstuurd. Deze komen altijd op de digitale
   agenda van de lokale kranten, maar worden vrijwel niet in de lokale krant geplaatst.
   Het effect van deze persberichten is erg laag.

Activiteiten voor leden
In 2019 zijn de volgende activiteiten georganiseerd

 • Lezing 14 januari Harry Jans ”Een botanische reis door Lesotho, een kingdom in the sky” 28 bezoekers. Deze lezing werd gegeven in verzorgingscentrum “De Pol”, zodat bewoners ook deel konden nemen hieraan.
 •  Lezing 14 februari Arjan Schepers “Waarom groeit mijn plant niet?” 27 bezoekers. In de pauze plantenverkoop.
 • Radio-opname 14 maart ter gelegenheid van de start van het Groencafé Radio-opname  “Radio Nijkerk” i.s.m. het IVN en Bibliotheek Nijkerk.
 • Jaarvergadering 14 maart Algemene ledenvergadering van de afdeling met aansluitend een dia lezing ”Wat valt er te beleven in een kleine stadstuin?” door Jan de Gier, gevolgd oor de knollen-/bollen- en zadenruilbeurs. De avond werd bezocht door 40 personen, niet allen lid. Aan het eind van de avond was er een gezellige borrel.
 • Groencafé 16 maart I.s.m. IVN en bibliotheek Nijkerk het 1e groencafé met als thema   Stinzenplanten en zaaien. Het leverde veel publiciteit op in lokale kranten, de radio en zelfs een podcast op facebook.
 • Tegel eruit, plant erin! 23 maart Minimaal 90 tegels ingeleverd, 1 nieuw lid geworven en spontaan bezoek van de lokale pers.
 • Groencafé 20 april Redelijk wat belangstellenden en 2 nieuwe leden geworven. Thema snoeien
 • Plantjesruilbeurs 16 april 8 bezoekers
 • Plantjesmarkt 17 april Geslaagde nieuwe opzet in de vorm van een voorjaarsfair en op woensdagmiddag in plaats van zaterdag, i.s.m. Aeres (groene VMBO). Opbrengst € 370,- en veel publiciteit in krant.
 • Bollenroute excursie in der regio 27 april 6 leden en 1 niet-lid. Vooral de Hubertushoeve was een erg mooie tuin.
 • Gardenista 17 mei De Busreis (gratis voor leden!) ging niet door, te weinig aanmeldingen.   Deelnemers: 23 leden en 3 niet-lid.
 • Groencafé 18 mei
 • Groencafé 15 juni. Thema “de levende tuin” met kaartverkoop voor de Open Tuinen Dag
 • Open Tuinen Dag 15 juni: Ook hier was het thema “de levende Tuin” De opkomst was matig  Er zijn 88 kaartjes verkocht. Er was een fietsroute langs 11 tuinen. Het IVN verzorgde rondleidingen bij een boerderij in het Hoevelakense Bos.
 • Wijkbijeenkomst Doornsteeg 26 juni De gemeente organiseerde samen met    projectontwikkelaar een burgerparticipatie markt over de inrichting van de Beekzone in   nieuwbouwwijk Doornsteeg. De opkomst was matig. Wel is er genetwerkt met andere   belanghebbenden van “de levende tuin”, o.a. de gemeente Nijkerk, waterschap Vallei en Veluwe, Scouting Nijkerk, IVN, Moestuinvereniging en adviesbureau Haver Droeze.   Intratuin stelde kosteloos materiaal beschikbaar voor de promotiekraam van de afdeling
 • Tuinenreis Salland 4 juli Georganiseerd door De Tuinreisclub. De bus zat bijna helemaal vol.  48 deelnemers. Een gezellige en geslaagde dag.
 • Leden kijken bij leden 17 juli: Petra en Ton van de Haar (17 leden) 24 juli: Sandra en   Jacques van den Belt (14 leden)
 • Dorpsdag Hoevelaken 31 augustus
 • Speeddaten met de bloemschikcoördinator in bibliotheek Nijkerk 12 september Aftrap van het cultureel en educatief seizoen met de mogelijkheid tot speeddaten voor promotie van  de bloemschikactiviteiten. 25 bezoekers
 • Excursie oogstfair “De Boschhoeve” 14 september. Slechts 3 deelnemers.
 • Groencafé 21 september Thema “de wilde Veluwe”
 • Paddenstoelen excursie landgoed Staverden op 12 oktober Verzorgd door het IVN,   20 deelnemers van G&B en het IVN
 • Najaarsplantenruilbeurs 5 oktober Voor de 2e keer georganiseerd.  Ongeveer 15 deelnemers.
 • Groencafé 26 oktober Thema bloembollen. 1 nieuw lid geworven.
 • Tuinkeuring Prijsuitreiking 14 november Dit jaar werden er ook aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor bewoners van nieuwbouwwijk Doornsteeg. Er was bij de keuring ook extra aandacht voor “de levende tuin”. Nico van Niejenhuis van adviesbureau Haver Droeze gaf een presentatie over de groeninrichting van de openbare ruimte van de wijk Doornsteeg. 54 aanwezigen.
 • Lowbudget kerstworkshop 16 december 14 aanwezigen, een gezellige avond.

Bloemschikken 2019:
In de eerste helft van 2019 zijn op 3 dinsdagavonden en 3 vrijdagochtenden door Vera de Boer bloemschiklessen georganiseerd met 3 deelnemers. In de tweede helft van 2019 zijn op 4 woensdagavonden en 4 vrijdagochtenden lessen gegeven aan gemiddeld 5 personen.
Daarnaast zijn er 9 bloemschikworkshops aangeboden. 3 daarvan zijn door te weinig aanmeldingen helaas niet doorgegaan.

Januari Takken-/bloem en bladworkshop, 5 personen; februari Voorjaarsworkshop, 7 personen; maart Paasworkshops, 6 deelnemers; oktober Herfstworkshop, 7 personen en de december kerstworkshop7 cursisten.
De workshops in verband met het 50-jarig bestaan van bibliotheek Hoevelaken op 16 oktober verdienen wat extra aandacht. Er zijn 2 workshops georganiseerd. ‘s Ochtends voor kinderen en ’s middags voor volwassenen. Beide workshops zaten vol (2x 10 deelnemers) en er was veel belangstelling van de overige bezoekers.


Namens het bestuur van Groei&Bloei afdeling Nijkerk/ Hoevelaken,
Secretaris Jurgen Hoogenraad