Nijkerk/Hoevelaken

Klik hier voor een printbare versie van het sociaal jaarverslag 2018

Bestuur

Wij kunnen met enige trots terugkijken op het afgelopen jaar. Alle vrijwilligers van de afdeling hebben dit jaar een berg werk verzet. Behalve de reguliere evenementen zijn er veel extra activiteiten georganiseerd rond het 50-jarig jubileum met als hoogtepunt de jubileumavond. Daarnaast zijn er twee nieuwe activiteiten gestart; de zaden/knollen/bollen ruilbeurs in het voorjaar en een plantenruilbeurs in het najaar.

Wij zijn erg content dat de inzet van de vrijwilligers dit jaar werd beloond met de BlikvangersPRijs 2018 voor de activiteit “Meet-and-greet nieuwbouwwijk Doornsteeg”!
De eerste contacten zijn alweer gelegd om hier de komende jaren vervolg aan te geven.

De verschillende commissies hebben gedurende het jaar diverse keren vergaderd.

Het bestuur heeft de afdeling vertegenwoordigd bij de twee algemene landelijke vergaderingen en de rayonraad vergaderingen. 
Op 8 maart 2018 werd door het bestuur verantwoording afgelegd over 2017 tijdens de algemene ledenvergadering. De begroting werd goedgekeurd en het boekjaar werd met een klein positief saldo afgesloten.

 

Er is contact gezocht met de lokale afdeling van de IVN. Beide verenigingen hebben de wens uitgesproken meer met elkaar te willen samenwerken en elkaar te versterken bij de eigen activiteiten. In 2019 zal deze samenwerking verder worden vormgegeven. Een gesprek over samenwerking met woonzorgcentrum de Pol te Nijkerk heeft geresulteerd in de organisatie van een lezing begin 2019.

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Tijdens de bestuursvergadering van 18 juni is op verzoek van het landelijke bestuur de AVG 10 stappen tekst vastgesteld voor de afdeling Nijkerk/Hoevelaken. Er is een inventarisatie gemaakt van de persoonsgegevens met de redenen waarom deze worden gebruikt en wie de gebruikers zijn. De secretaris is aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Onze externe gebruikers van persoonsgegevens zijn Editoo en website hostingsbedrijf Youwe. Omdat deze bedrijven hun privacy beleid op orde hebben en met het hoofdkantoor afspraken hebben gemaakt, was het niet nodig om gebruikersverwerkingsovereenkomsten met derden af te sluiten.
Op de denkers&doeners vergadering van 10 juli is er gesproken over de AVG-privacy wetgeving en de implicatie daarvan bij het gebruik van persoonsgegevens.  Iedereen heeft zich geconformeerd aan de afspraken die zijn voortgekomen uit de 10 stappen tekst.

Ledenaantal

 

Het aantal leden is van 115 in december 2017 licht gestegen naar 129 in januari 2019. Wij hebben maar liefst 27 nieuwe leden verwelkomt. Tenminste 4 van hen zijn direct lid geworden bij een van onze activiteiten. 13 leden hebben opgezegd.
25 leden vervullen een actieve rol binnen de vereniging. Daarnaast zijn er 5 niet-leden actief binnen de organisatie.

Zeker 30% van de leden bezoekt regelmatig een activiteit. Dit betreft bijna altijd dezelfde personen. Helaas worden onze activiteiten door weinig “nieuwe gezichten” bezocht. Het bestuur gaat proberen om hier verandering in te brengen.

 

Moderne Media

Een van de speerpunten van 2018 was om de communicatie met moderne media met de leden en andere geïnteresseerden verder uit te breiden. Wij gaan hier in 2019 zeker mee door. Er is een stijging te zien in het gebruik en de communicatie via de website, de nieuwsbrief en het info e-mailadres.

·         De afdelingswebsite https://nijkerk.groei.nl/  is in 2018 ruim 2.078 keer bezocht. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2017. Het streven blijft om dit aantal te verhogen door de bekendheid en het gebruik te vergroten en de website actueel en interessant te houden.

·         De digitale nieuwsbrief is in 2018 14 keer verstuurd. Het deelnemers-bestand bevat op dit moment 312 e-mailadressen, 12 meer dan in 2017. Wij merken dat deze goed wordt gelezen en gewaardeerd.

·         De afdeling heeft twee facebook groepen: Groei&Bloei Nijkerk e.o. en Groei&Bloei Nijkerk – Bloemschikken.  Het aantal volgers van beide facebookpagina’s is ten opzichte van 2017 bijna verdubbelt naar respectievelijk 49 en 19 volgers. Wij willen het aantal volgers en likes blijven vergroten en proberen de inhoud interactiever te maken, want ondanks de grote toename van het aantal volgers, wordt er nog te weinig met elkaar gecommuniceerd en gedeeld via dit interactieve medium.

Er zijn 4 verenigingsbladen “Het Groene Boekje “verschenen. Het Groene Boekje wordt nagenoeg geheel door de opbrengsten uit de 20 advertenties bekostigd. Bovendien zijn de bezorgkosten laag vanwege alle vrijwilligers die het boekje trouw rondbrengen. Er heeft één adverteerder opgezegd maar er zijn 2 adverteerders bijgekomen; Jumbo en Intratuin. 

Van elke activiteit worden persberichten verstuurd. Deze komen altijd op de digitale agenda van de lokale kranten, maar worden niet altijd in de krant geplaatst.

 Activiteiten voor leden

 

In 2018 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

·         Lezing 11 januari Harry Jans ”Een (rotsplanten)expeditie door Yunnan, China”.
26 bezoekers, 1 nieuw lid geworven.

·         Lezing 15 februari Gerard van Buiten “Hoe hard is winterhard?” 22 bezoekers.

·         Jaarvergadering 8 maart: 15 leden aanwezig.

Met aansluitend een lezing van Dahliavereniging Leusderkwartier door Corien van As. Na afloop een succesvolle zaden, knollen, bollen en eieren ruilbeurs: 25 bezoekers.

·         Plantenruilbeurs en plantjesmarkt op 20 en 25 april met 12 bezoekers op de plantenruilbeurs. De plantjesmarkt, in samenwerking VMBO-groenschool AERES was dit jaar voor het eerst op woensdagmiddag. Er was minder publiek, maar wel een paar ‘grote’ kopers.

·         Tuinbezoek Op de Haar, Hoevelaken woensdagavond 9 mei: 12 bezoekers.

·         Open tuinen dag 16 juni. Extra feestelijk i.v.m. het 50-jarig jubileum. De start van de fietsroute was bij Museum Nijkerk, waar onze afdeling de tentoonstelling “Tastbaar Tuingeluk” had ingericht. In samenwerking met de Nijkerkse klokkenspelvereniging bracht het carillon van de Grote Kerk ter ere van ons jubileum een half uur lang ‘tuinmuziek” ten gehore. Er zijn 235 deelnemers badges verkocht. Het museum ontving die dag een record van 180 bezoekers.

·         Deelname Actie “Tegel eruit, Plant erin 27 juni bij Intratuin Nijkerk, 2 nieuwe leden.

·         Tuinenreis 14 juli naar Noord-Holland. Een geslaagd bezoek aan Tuin aan het Weeltje, ontworpen door Piet Oudolf, de 1 ha grote Ilnacullin tuin te Schellinkhout, tuin “Die Lang Huys” in de Beemsterpolder en een bezoek aan de biologische kwekerij van Nico Zonneveld te Heerhugowaard afgesloten met een gezellig dinerbuffet. 40 deelnemers.

·         Leden kijken bij leden, 25 juli. Vanwege de droogte hebben alle deelnemende tuinen afgezegd. Als alternatief werd de tuin van Tineke de Jong bezocht: 16 deelnemers.

·         Dorpsdag Hoevelaken, 25 augustus. Ondanks de regen werd de promotiekraam goed bezocht en heeft Vera de Boer veel bloemstukjes verkocht. Er is 1 nieuw lid geworven.

·         Excursie Dahliavereniging Leusderkwartier, 29 augustus. In opvolging van de lezing op 8 maart werd er een bezoek gebracht aan de Dahliatuin met een rondleiding over het terrein en kregen wij interessante tips & trucs over de verzorging van de Dahlia: 12 deelnemers.

·         Najaarsplantenruilbeurs 6 oktober. Een zeer geslaagde nieuwe activiteit voor leden, waarbij zonder betaling planten, boeken en aanverwante tuinartikelen konden worden geruild. Locatie: de tuin van Sandra & Jacques van den Belt. 25 bezoekers, waaronder een paar nieuwe jonge gezichten.

·         Lezing 11 oktober ‘Vergeten groenten & Eetbare wilde planten” door Ella Halma.
Een boeiende lezing door een zeer enthousiast spreker Ella Halma, natuurgeneeskundige.
In de pauze kon er allerlei gerechten worden geproefd en gekocht: 28 bezoekers.

·         Voortuinkeuring prijsuitreiking gemeente Nijkerk, 1 november. Ruim 50 personen bezochten deze feestelijke avond in “De Schakel”.  Hoofdprijswinnaars zijn de tuinen

 ’t Hazeveld 65 te Nijkerk en Van Zuylenlaan 23 te Hoevelaken.  Tevens werd een prijs uitgereikt voor het mooiste openbaar groen in gemeente Nijkerk; de rotonde Frieswijkstraat/Callenbachlaan. Deze werd namens de gemeente in ontvangst genomen door Rien Loman, adviseur groen en specialist beheer groen bij gemeente Nijkerk.  Hij gaf samen met Gerrit Bouw van Hoveniersbedrijf Bouw na afloop een presentatie over de aanleg en het onderhoud van deze rotonde.

·         50-jarige jubileumavond, 24 november met een lezing van Edwin Oden. De feestelijke avond werd door ruim 60 personen bezocht. De zaal was bloemrijk aangekleed door Vera de Boer met twee fraaie bloemstukken op het podium. Secretaris Jurgen Hoogenraad was gastheer en verzorgde de algemene presentatie die ons 50 jaar terugnam in de tijd. Edwin Oden, redacteur van de G&B-column “De gelukkige tuinman”, was de hoofdspreker van de avond met als onderwerp “Tuinieren voor de geest”. Ook werd er een quiz gepresenteerd door Dick van Vanenveld en Hanneke van Maurik. Er waren mooie prijzen: toegangskaartjes voor Gardenista, gratis bloemschiklessen en een ingebonden jaargang van Groei&Bloei uit 1968. Een aantal leden die langer dan 30 jaar lid zijn en nog steeds erg actief voor de vereniging werden gehuldigd (fam. van Hell, fam. de Jong, Hanneke van Maurik, Dick van Vanenveld en Ria Sonderen). Zij kregen allen een oorkonde, corsage en een ingelijste foto van onze Groei&Bloei fotograaf Jan de Gier.

 

Bloemschikken 2018:

In de eerste helft van 2018 zijn op 4 dinsdagavonden en 4 vrijdagochtenden door Vera de Boer bloemschiklessen georganiseerd. Er hebben respectievelijk 4 en 8 personen aan deelgenomen. 
In de tweede helft van 2018 zijn op 3 vrijdagochtenden lessen gegeven aan 3 personen. 
De dinsdagavond lessen zijn wegens te weinig aanmeldingen afgelast.

Er zijn door Vera de Boer daarnaast 7 workshops aangeboden. De einde zomerworkshop is door te weinig belangstelling helaas niet doorgegaan.
Januari Takken-/bloem en bladworkshop, 5 personen; februari Voorjaarsworkshop, 9 personen; maart Paasworkshops, 5 deelnemers; april Pinksterworkshop, 5 deelnemers; oktober Herfstworkshop, 10 personen en november Winterbloemstuk, 11 deelnemers.

De Lowbudget kerstworkshop op 18 december onder begeleiding van Alma Slager telde 14 deelnemers (waaronder 3 mannen), die gezellig samen kerststukjes hebben gemaakt.

 

Namens het bestuur van G&B afdeling Nijkerk/ Hoevelaken,

Secretaris Jurgen Hoogenraad