Activiteiten & Actueel

Initiates file downloadKlik hier voor een printbare versie van het sociaal jaarverslag 2017

Sociaal Jaarverslag 2017 Groei&Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken

Bestuur

Met de komst van Jurgen Hoogenraad als secretaris, bestaat het bestuur van de afdeling Nijkerk/Hoevelaken met voorzitter Willemien van der Laaken en penningmeester Lex van Wijngaarden nu uit drie leden. Jurgen Hoogenraad zal tijdens de algemene ledenvergadering van 8 maart 2018 formeel worden voorgedragen voor deze vacature.
Het bestuur is in november gestart met het verbeteren van de organisatiestructuur om de continuïteit van de afdeling te waarborgen, meer duidelijkheid te scheppen voor de afzonderlijke commissies en de onderlinge communicatie te verbeteren.
Er zal volgens een schema worden vergaderd. Het bestuur komt periodiek bij elkaar en zal tijdens de commissievergaderingen van de Denkers en Doeners algemene bestuurszaken aan de orde stellen, waarbij de andere commissies worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
De verschillende commissies hebben gedurende het jaar diverse keren vergaderd.

In oktober hebben de secretaris en de nieuwe webmaster de kaderdag voor bestuursleden in Zoetermeer bijgewoond.  Het bestuur heeft de afdeling vertegenwoordigd bij de twee algemene landelijke vergaderingen en de drie rayonraad vergaderingen.
Op 9 maart 2017 werd door het bestuur verantwoording afgelegd over 2016 tijdens de algemene ledenvergadering. De begroting werd goedgekeurd en het boekjaar werd met een klein positief saldo afgesloten.

Omdat de afdeling in november 2018 50 jaar bestaat, is er een gelegenheidscommissie opgericht voor het bedenken en organiseren van diverse feestelijke activiteiten. Op 24 november 2018 wordt een grote feestavond voor de leden georganiseerd.

Ledenaantal

Het aantal leden is van 126 in januari 2017 gedaald naar 115 in december 2017. 20 mensen hebben opgezegd en wij hebben 9 nieuwe leden mogen verwelkomen. Tenminste 3 van hen zijn lid geworden naar aanleiding van een van onze activiteiten. Zeker 30% van de leden bezoekt regelmatig een activiteit.

21 leden vervullen een actieve rol binnen de vereniging. Daarnaast zijn er 10 niet-leden actief binnen de organisatie.

Moderne Media

Een van de speerpunten voor de afdeling is de bredere inzet van de moderne media in onze communicatie met de leden en andere geïnteresseerden.
De PR-commissie is versterkt met een nieuwe webmaster, Monique Hoogenraad.  

·         De afdelingswebsite is in 2017 ruim 1.650 keer bezocht. Dit aantal willen wij gaan verhogen door de bekendheid en het gebruik te vergroten en de website actueel en interessant te houden.

·         De digitale nieuwsbrief: In 2017 zijn 16 “reminders” verstuurd. Het deelnemers-bestand bevat op dit moment ruim 300 e-mailadressen. Ook de digitale nieuwsbrief willen wij aantrekkelijker maken en meer integreren met de website.

·         De afdeling heeft twee facebook groepen: Groei&Bloei Nijkerk e.o. en Groei&Bloei Nijkerk – Bloemschikken.  De facebookpagina van de afdeling had in 2017 25 volgers en de berichten werden gemiddeld 15 tot 20 keer per week geliked. De Bloemschikpagina heeft 11 volgers. Wij willen het aantal volgers en likes gaan vergroten door meer bekendheid aan de facebook groepen te geven en de inhoud interactiever te maken om de onderlinge communicatie via dit medium te stimuleren.

Er zijn 4 verenigingsbladen “Het Groene Boekje “verstuurd aan alle leden en een aantal relaties. De kosten voor “Het Groene Boekje” worden nagenoeg geheel gedragen door de 20 adverteerders. Eén adverteerder heeft bedankt.

Er zijn in totaal 17 persberichten de deur uitgegaan  (10 over bloemschikken), naar 11 kranten. Het persbericht over de open tuinen dag is geplaatst in de regiopagina van het Algemeen Dagblad (AD).

Activiteiten voor leden
 

In 2017 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

·         Bloemschiklessen, elke 2e dinsdag van de maand in januari t/m april door Vera de Boer.

·         Lezing “Verborgen Stadstuin” door Harry Pierik, 12 januari.

·         Lezing “De 4 seizoenen op Sypesteyn” door Hennie van der Wilt, 9 februari.

·         Deelname aan de informatiemarkt CO2 neutrale nieuwbouwwijk “Doornsteeg”,
          11 februari. Pr-activiteit en adviseren over duurzaam tuinieren en watergebruik.

·         Excursie naar kasteel Sypesteyn met Hennie van der Wilt, 5 april.
          Als vervolg op de lezing van 9 februari. Er was grote belangstelling voor deze excursie.

·         2 voorjaarsworkshops bloemschikken, in februari en maart door Vera de Boer

·         Plantenruilbeurs, 21 april

·         Deelname aan de Groenmarkt bij Aeres (voorheen Groenhorst college) Nijkerk, 22 april.
          Verkoop van plantenstekken, geven van tuinadvies en PR-activiteit.

·         Excursie naar ’t Woud Nijkerk met Leendert de Boer, 30 april.
          Naar aanleiding van zijn lezing over dit historische landschap.

·         Excursie naar twee tuinen in Eemnes, 2 juni;
          De Blommenhoeve en een tuin aan de Wakkeren dijk.

·         Deelname “Tegel eruit, plant erin” bij Intratuin Nijkerk, 10 juni, PR-activiteit.
          Er zijn ruim 30 stenen ingenomen in ruil voor een kruidenplantje.

·         Informatieavond Nieuwbouwwijk Doornsteeg, 12 juni.
          Een vervolg op de informatiemarkt op 11 februari.

·         Open Tuinen dag, 17 juni. Een fietstocht langs 9 verschillende tuinen en
          3 andere interessante locaties in de regio. Er zijn 300 routeboekjes verkocht.

·         Tuinenreis Friesland, 6 juli. Busreis met 40 deelnemers,
          georganiseerd door Gerda Faaij van de Tuinenreisclub langs
          Botanische tuin De Kruidhof te Buitenpost, Jakob’s Tuin te Eestrum,
         de kwekerij Brian Kabbes en De Oevertuin in De Blesse met diner.

·         Leden kijken bij leden: Op 3 zomeravonden zijn een aantal tuinen van leden bezocht.

·         Excursie Maximapark, Vlinderhof Utrecht, 2 september.

·         Excursie Kwekerij Klein Hof Achterveld, 16 September.

·         Excursie ‘Verborgen Stadstuin’ Zwolle, Harry Pierik, 30 September.
          In navolging op de lezing van 12 januari werden 3 door meneer Pierik ontworpen
          tuinen bezocht, waaronder zijn eigen tuin.

·         Bloemschiklessen, elke 2e dinsdag van de maand en elke 2e vrijdag van de maand in
          september t/m december door Vera de Boer.

·         Prijsuitreiking mooiste tuinen, 16 november. Feestelijke prijsuitreiking van de jaarlijkse
          voortuinkeuring in de gemeente Nijkerk.  Alle winnaars ontvingen een certificaat en een
          tuincadeau. Twee wisselbekers werden overhandigd aan de eigenaren van de allermooiste
          voortuinen:
          voor een grote tuin aan de heer Van Breugelen in Nijkerkerveen en voor een kleine tuin
          aan mevrouw Schep in Hoevelaken. Na de pauze volgde een presentatie over de aanleg
          van de kerktuin rond De Fontein in de wijk Corlaer door voormalig projectleider bij de
          gemeente Nijkerk, Alexander den Dikken.  Er waren ruim 80 bezoekers.

·         2 najaarsworkshops bloemschikken, in oktober en november door Vera de Boer

·         Lowbudget Kerstworkshop, 19 december.

·         Kerstworkshops, 20 en 21 december.

Eén activiteit willen wij in dit verslag extra benoemen, namelijk de informatiemarkt en informatieavond voor de nieuwe bewoners van de CO2 neutrale nieuwbouwwijk Doornsteeg. De avonden zijn tot stand gekomen in samenwerking met de adviseur duurzame stedelijke ontwikkeling van de gemeente Nijkerk. 

De opkomst was groot. Zo’n 125 mensen bezochten de informatieavond op 12 juni en de reacties van zowel de bezoekers als de deelnemende partijen waren zeer positief. Doel was om de bewoners bewust te maken van de nadelen van een versteende tuin en het aanleggen van een groene tuin te promoten. Dit in samenwerking met Intratuin, Kwekerij de Hessenhof, volkstuinvereniging en Bijenhoudersvereniging Nijkerk. Bovendien kon men speeddaten met diverse hoveniersbedrijven/tuinarchitecten. Het leverde veel publiciteit op voor G&B. Deze activiteit zal door ons worden voorgedragen voor de BlikvangersPRijs 2018.

Namens het bestuur van G&B afdeling Nijkerk/ Hoevelaken,
Secretaris Jurgen Hoogenraad

meer
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL