Activiteiten & Actueel

Het bestuur nodigt je uit voor de ALV op donderdag 8 maart

Aanvang 19.30 u
Locatie Aeres (voorheen Groenhorst college), Luxoolseweg 1 Nijkerk

De zaal gaat om 19.15 u open voor de inbreng van de bollen, knollen en zaden. De ALV wordt gehouden van 19.30 tot 20.00u. Dit gedeelte van de avond is bedoeld voor leden en kaderleden. Niet-leden hebben geen inspraak- en stemrecht.

-         Opening en welkom door voorzitter Willemien van der Laaken

-         Mededelingen, ingekomen stukken

-        Opens internal link in current window Sociaal jaarverslag door Jurgen Hoogenraad

-         Financieel jaarverslag door penningmeester Lex van Wijngaarden.
          (Mocht u het financieel jaarverslag willen inzien, dan kan dit bij onze penningmeester).
-              Verslag van de kascontrolecommissie
-              Verkiezing van een nieuw lid van de kascontrolecommissie
-              De begroting voor 2018

-         Vacatures Bestuur
-               Verkiezing van de secretaris: Kandidaat is Jurgen Hoogenraad
-               Verkiezing van de 2e penningmeester: Kandidaat is Monique Hoogenraad
-               Toekomstige vacatures

-         Rondvraag en afsluiting

Vanaf 20.00 u pauze en inloop van belangstellenden voor de lezing en de ruilbeurs.

Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie en de inbreng van bollen, knollen en zaden!

Rond 20.30 u start de lezing van Corien van As van Dahlia Vereniging Leusderkwartier over de Dahlia. 

(website Dahliaverening)

 Na afloop is de ruilbeurs en sluiten wij de avond af met een hapje en drankje.

 

 

Spiegeleitje